II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
7030 Paks, Ifjúság u. 2.


©Zs

Első osztályosok beíratása

2019. április 11-én csütörtökön   8.00-19.00 között

2019. április 12-én pénteken 8.00-19.00 között

a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola könyvtárában.

A beíratást végzi: az intézményvezetés és az iskolatitkár (06/75 200-302)
Vissza a főoldalra
Tájékoztató a diákigazolvány igénylésének új rendjéről
www.rakoczipaks.hu
OM azonosító: 200412
Tankötelessé váló, azaz 2013. augusztus 31-ig született gyermekét - amennyiben megfelel az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi feltételeknek - a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beíratás rendje a következő:
Beíratáskor a szülőnek a kötelező felvételt biztosító körzet szerinti vagy a választott iskolában kell jelentkeznie. 
A beíratás a gyermek adatainak az adott iskolában, a beírólapon való rögzítésével történik. 
Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító (körzet szerinti) iskolába kívánja íratni gyermekét, az általa választott iskolában úgynevezett "várólistára" kell feliratkoznia.
Ha a választott (nem a körzethez tartozó) iskolában a körzetből jelentkezők és a jogszabályi előírásoknak megfelelően előnyben részesítendő jelentkezők mellett a törvényesen kitölthető létszámkereten belül marad még szabad hely, úgy a létszámkeret felső határáig az osztályok az adott iskolába felvételi kérelmet benyújtókkal feltölthetők.
Az iskolák szabad helyeik és a várólistán szereplők számának ismeretében a beíratás lezárulását követően hoznak döntést.
A tanköteles gyermekek szüleit az iskolák hivatalosan is értesítik arról, hogy a várólistán jelzett igényüket teljesíteni tudták-e, vagy csak az eredeti, kötelező felvételt biztosító iskola tudja biztosítani számukra a felvételt.

Szükséges dokumentumok:
    -  A gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
    -  Óvodai szakvélemény,
    -  Nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény      
    -  SNI tanulók esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
    -  Tartózkodási helyet igazoló, ideiglenes lakcímkártya (állandó, bejelentett lakcím hiányában)
    -   A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
            -    regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes) vagy
            -    tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
            -    állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel)
    -   Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (beszerezhető az óvodákban, iskolánkban, valamint a
        Paksi tankerületnél. A nyilatkozatot minden esetben ki kell tölteni! Letölthető itt.
    -   Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről. Letölthető itt.
    -    Nyilatkozat a Hit -és erkölcstan oktatás választásáról. Letölthető itt.
    -   A védőnőnek szüksége van a leendő tanuló eddigi védőoltásait igazoló oltási kiskönyv fénymásolatára
        és a mellékelt anamnézis lap kitöltésére.  Az ANAMNÉZIS LAP letölthető itt.

        Kérjük, amennyiben tehetik már elkészítve hozzák magukkal a beiratkozás napján!

Kérjük még továbbá:
    -    születési anyakönyvi kivonat (a pontos adategyeztetés miatt)
    -    a gyermek TAJ- kártyaszáma
    -    határozat rendszeres gyermekvédelmi  kedvezményről
    -    igazolás arról, hogy
             -  a szülő nagycsaládos
             -  a gyermek tartósan beteg (szakorvosi igazolás)

ÚJ LEHETŐSÉG - Elektronikus jelentkezés lehetősége 2019. április 1-től
Online regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Előzetes regisztráció keretében a fenti weboldalon beküldheti a Szülő a gyermeke adatait az általános iskolába, amely eredményeképpen jelentősen csökken az ügyintézés ideje.
A beiratkozás napján a megjelenés kötelező, ekkor történik meg a hivatalos okmányon lévő adatok ellenőrzése, és a kötelező dokumentumok benyújtása.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, a felvétel elutasítása esetén a fellebbezést az iskola igazgatójának kell benyújtani.


A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (Nkt. 91.§)
Tájékoztató a kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzetéről
e-mail:
rakoczi@rakoczi-paks.sulinet.hu