Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
7030 Paks, Ifjúság u. 2.


©Zs
Pedagógusaink7030 Paks, Ifjúság út 2.


Antóni József Jánosné

igazgató

tanító,
gyógytestnevelő


Berkóné Németh Irén

igazgató-helyettes

matematika


Dobi Krisztina

igazgató-helyettes

tanító
Árva Edit

tanár

matematika, technika


Koch Boglárka

tanár

kémia, biológia, német


Benyóné Jakab Melinda

tanár

informatika


Bodóné Paczolai Klára

tanító
gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, szakszervezeti titkár


Borosné Ring Mária

tanító
alsó tagozatos - humán
munkaközösségvezető


Czethofferné Hajdú Helga

tanítóErdei Judit

tanító

fejlesztőpedagógus


Fekete Miklósné

tanár
természettudományos munkaközösségvezető, testnevelés, biológia


Fodor Zoltánné

tanítóHalász Gergely

tanár
rajz-vizuális kultúra, erkölcstan


Hegedüs Ferencné

tanító
gyógytestnevelő,
napközis
munkaközösségvezető


Hencz János

tanár

fizika, erkölcstan


Hesser Zoltánné

tanító
gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus
gyermekvédelmi felelős


Horváth Beatrix

tanár
magyar, angol, tankönyvfelelős


Horváthné Hosnyánszki Zita

tanítóHorváth Katalin

tanító

pedagógiai asszisztens


Horváth Katalin Mária

tanító

fejlesztőpedagógus


Jillingné Weisz Julianna

tanár

német, történelem


Juhászné Papp Piroska

tanító
Kákainé Sebestyén Judit

tanár
ének-zene
erkölcstan


Kedves Helga

tanár
DÖK segítő tanár
angol, testnevelés


Kiss Zsuzsanna

tanító

angol


Kissné Molnár Tünde

tanár
matematika,
technika, számítástechnika


Kovácsné Járfás Gabriella

tanító

könyvtár


Lampert Marianna

tanár

földrajz


Markó-Nagy Tünde

tanító

pedagógiai asszisztens


Mede Istvánné

tanár

testnevelő


Márkus Kiss Andrea

tanító
Nagyné Gottschall Edit


tanár

magyar, német,
nyelvi munkaközösség vezetője


Nagyné Papp Brigitta

tanítóNemesné Flaisz Margit

tanító

angol


Nepp-Kakstädter Gyöngyi

tanár

nemzetiségi német,Ocsovai Zsuzsanna


tanító

matematika, informatika
alsó tagozatos - reál
munkaközösségvezető


Oszvald Edit

tanítóOrmándi Zoltánné

tanár

matematika, fizika


Petőné Csuha Katalin

tanító
fejlesztőpedagógus
Közalkalmazotti Tanács Elnöke


Péterné Lengyel Judit

tanár

angol, magyar


Pincési Ágnes

tanár
magyar,
nevelési-osztályfőnöki munkaközösségvezető


Pintér Fenes Ivett

tanítóPintérné Tölli Veronika

tanító

BECS vezető


Sáray-Szabóné Dóczi Krisztina

tanítóSchämer Bernadett

tanító

gyógytestnevelő


Schönveicz Ferencné

tanár
angol, magyar,
humán  munkaközösség vezető


Siposné Schuszter Andrea

tanár

matematika, fizika


Szabadi Jánosné

tanár

német, történelem


Szalai Dóra

tanítóTakács Tiborné

tanítóTarnainé Vida Gyöngyi

tanár

német, magyar


Tillné Antal Ezsébet

tanító

fejlesztőpedagógus,
gyermekvédelmi felelős


Tóthné Leber Mária

tanító

Közalkalmazotti Tanács


Tyukosné Hagh Erzsébet

tanító
Vadász Csabáné

tanítóZántóné Sélley Katalin

tanár

matematika, kémia
reál munkaközösség vezető
Rajna Hajnalka

iskolatitkár
Budainé Németh Anita

ügyviteli ügyintéző7039 Németkér, Szabadság út 27.


Szalayné Kiss Anikó

tagintézményvezető

tanító


Horváth Erzsébet

tanítóPuchné Szalai Mária

tanító


Vissza a főoldalra
e-mail:
rakoczi@rakoczi-paks.sulinet.hu
OM azonosító: 200412
www.rakoczipaks.hu