Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
7030 Paks, Ifjúság u. 2.


©Zs
Pedagógusaink7030 Paks, Ifjúság út 2.


Antóni József Jánosné

igazgató

tanító,
gyógytestnevelő


Berkóné Németh Irén

igazgató-helyettes

matematika
Versenyszervezés felelős


Dobi Krisztina

igazgató-helyettes

tanító
Tűzvédelmi felelős
Koch Boglárka

tanár

kémia, biológia, német


Benyóné Jakab Melinda

tanár

informatika


Bodóné Paczolai Klára

tanító
gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, Szakszervezeti titkár


Borosné Ring Mária

tanítóCzethofferné Hajdú Helga

tanítóErdei Judit

tanító

fejlesztőpedagógus


Fekete Miklósné

tanár
Természettudományos munkaközösségvezető, testnevelés, biológia


Fillérné Nagy Viktória

tanítóHalász Gergely

tanár
rajz-vizuális kultúra, erkölcstan


Hegedüs Ferencné

tanító
gyógytestnevelő,
Napközis
munkaközösségvezető


Hencz János

tanár

fizika, erkölcstan


Hesser Zoltánné

tanító
gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus
Gyermekvédelmi felelős


Horváth Beatrix

tanár
magyar, angol, tankönyvfelelős


Horváthné Hosnyánszki Zita

tanítóHorváth Katalin

tanító

pedagógiai asszisztens


Horváth Katalin Mária

tanító

fejlesztőpedagógus


Jillingné Weisz Julianna

tanár

német, történelem


Juhászné Papp Piroska

tanító
Kákainé Sebestyén Judit

tanár
ének-zene
erkölcstan DÖK segítő tanár


Kedves Helga

tanár

angol, testnevelés


Kiss Zsuzsanna

tanító

angol


Kissné Molnár Tünde

tanár
matematika,
technika, számítástechnika


Kovácsné Járfás Gabriella

tanító

könyvtár


Lampert Marianna

tanár

földrajz


Markó-Nagy Tünde

tanító

pedagógiai asszisztens


Mede Istvánné

tanár
testnevelő
Továbbtanulási felelős


Márkus Kiss Andrea

tanítóNagyné Gottschall Edit

tanár

magyar, német


Nagyné Papp Brigitta

tanító

tartós távollét


Nemesné Flaisz Margit

tanító

angol


Nepp-Kakstädter Gyöngyi

tanár
nemzetiségi német
tartós távollétOcsovai Zsuzsanna


tanító
matematika, informatika
Alsó tagozatos - reál-humán
munkaközösségvezető


Osztermajer Magdolna

tanító

tartós távollét


Oszvald Edit

tanítóOrmándi Zoltánné

tanár
matematika, fizika
tartós távollét


Petőné Csuha Katalin

tanító
fejlesztőpedagógus
Közalkalmazotti Tanács Elnöke


Péterné Lengyel Judit

tanár
angol, magyar
Humán-idegen nyevi munkaközösségvezető


Pincési Ágnes

tanár
magyar,
Nevelési-osztályfőnöki munkaközösségvezető


Pintér Fenes Ivett

tanítóPintérné Tölli Veronika

tanító

BECS vezető


Sáray-Szabóné Dóczi Krisztina

tanítóSchämer Bernadett

tanító

gyógytestnevelő


Schönveicz Ferencné

tanár

angol, magyar


Siposné Schuszter Andrea

tanár

matematika, fizika


Szalai Dóra

tanítóTarnainé Vida Gyöngyi

tanár
német, magyar
Gyermekvédelmi felelős


Tillné Antal Ezsébet

tanító
fejlesztőpedagógus,
Gyermekvédelmi felelős


Vadász Csabáné

tanítóZántóné Sélley Katalin

tanár
matematika, kémia
Reál munkaközösség vezető
Rajna Hajnalka

iskolatitkár
Budainé Németh Anita

ügyviteli ügyintéző7039 Németkér, Szabadság út 27.


Kiss Anikó

tagintézményvezető

tanító


Feil Zoltánné

tanítóPuchné Szalai Mária

tanító


Vissza a főoldalra
e-mail:
rakoczi@rakoczi-paks.sulinet.hu
OM azonosító: 200412
www.rakoczipaks.hu